opslag

Indien er sprake is van een acute ontruiming door een sterfgeval of een plotselinge opname waarbij er geen uitzicht is dat een bewoner nog terug kan keren naar zijn of haar woning dan bieden wij de mogelijkheid om de inboedel 8 dagen gratis op te slaan. Dit omat u begrijpelijkerwijs hele andere zaken aan het hoofd heeft en wij zo hopen te voorkomen dat u beslissingen moet nemen terwijl u hier emotioneel ( nog ) niet aan toe bent.

In alle andere gevallen bieden wij uiteraard ook de mogelijkheid tot opslag aan, echter kunnen wij dan niet anders dan de opslag vanaf dag 1 te berekenen. De prijs hiervoor is afhankelijk van de grootte van de inboedel en de duur van de opslag.

In geval van een acute ontruiming na een sterfgeval of een plotselinge opname berekenen wij de opslag pas vanaf dag 9.

Stacks Image 20
Stacks Image 32